Thalia Heijdenrijk
Voorzitter bestuur

Anne Veldhuis
Penningmeester