Ybeltje Keuning

Ybeltje Keuning is projectleider voor Cultuleren Plus!, het Cultuureducatie met Kwaliteit programma in de regio Westfriesland.