Bestuursleden gezocht (m/v)
5 februari 2015

Bestuursleden gezocht (m/v)

De Blauwe Schuit is hét instituut in West-Friesland voor kunst, cultuur en creativiteit. Iedereen, ook bedrijven en instellingen, kan bij ons terecht voor informatie en advies en voor opleidingen op elk niveau en in elke discipline. De veelheid aan disciplines versterken elkaar en stimuleren docenten en leerlingen tot verrassende combinaties en het beproeven van nieuwe wegen. We zijn er voor beginners en gevorderden, voor jong en oud. We werken nauw samen met andere culturele instellingen en met het ‘reguliere’ onderwijs. We streven naar ‘lage drempels’. We vinden dat kunstzinnige vorming voor iedereen bereikbaar moet zijn.

 

Het bestuur van Stichting Blauwe Schuit is per direct op zoek naar drie enthousiaste bestuursleden (m/v) wegens het ontstaan van drie vacatures binnen het bestuur.

 

    • Penningmeester
    • Bestuurslid met kennis van P&O
    • Algemeen bestuurslid

 

Het huidige bestuur heeft de voorkeur voor kandidaten met financiële kennis, kennis op het gebied van personeel en organisatie en/of kennis op het gebied van onderwijs. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die ook in staat is om zo nu en dan overdag aanwezig te zijn op de Blauwe Schuit in verband met het ondersteunen van de twee coördinatoren. Het betreft een onbezoldigde, vrijwillige functie.

 

Meer informatie en reageren

Voor de uitgebreide profielbeschrijvingen kijkt u op www.blauweschuit.nl/vacatures. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie bij Stichting De Blauwe Schuit zien wij uw reactie, vergezeld van uw CV en motivatie, graag voor 15 maart per mail tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar info@blauweschuit.nl. Vermeld daarbij naar welke vacature uw voorkeur uitgaat.