Ontdek wat jij met kunst kunt

Kunstzinnige vorming wordt vaak beschouwd als iets dat je ‘puur voor de lol’ doet. Maar het is zoveel meer. Je creatief uiten is je eigen werkelijkheid scheppen, buiten de gebaande paden denken, je hersens in de vrijstand zetten. Je leert mensen, de wereld en jezelf op een andere manier kennen. Je leert anders kijken naar kleuren, vormen, bewegingen. Bij De Blauwe Schuit geven we iedereen de kans om z’n creatieve kracht te ontdekken. Die kracht is goed voor je concentratie en zelfvertrouwen, zorgt voor plezier, groei en helpt ook nog eens tegen vereenzaming en isolatie. Kortom: bij De Blauwe Schuit geef je voorrang aan  je creatieve kant!

Onze koers

De Blauwe Schuit is hét instituut in West-Friesland voor kunst, cultuur en creativiteit. Iedereen, ook bedrijven en instellingen, kan bij ons terecht voor informatie en advies en voor opleidingen op elk niveau en in elke discipline. De veelheid aan disciplines versterken elkaar en stimuleren docenten en leerlingen tot verrassende combinaties en het beproeven van nieuwe wegen. We zijn er voor beginners en gevorderden, voor jong en oud. We werken nauw samen met andere culturele instellingen en met het ‘reguliere’ onderwijs. Zie daarvoor de link naar De Blauwe Schuit Onderwijs. We streven naar ‘lage drempels’. We vinden dat kunstzinnige vorming voor iedereen bereikbaar moet zijn. Bij ons kun je terecht als je de ambitie hebt een ‘echte kunstenaar’ te worden, maar vooral ook als je op zoek bent naar je eigen talent.

Een beetje historie

De Blauwe Schuit is in 1971 opgericht als Centrum voor Kreativiteitsontwikkeling gesticht door Attie M. Caspers en Gerard Jan Rijnders in samenwerking met een enthousiaste groep kunstenaars, werkgroepleden en andere vrijwilligers. De naam verwijst naar de gevelsteen van Muntstraat 26 in Hoorn, het pand waar het allemaal begon. Dat zorgde ook voor een mooie associatie met De Werkschuit in Amsterdam, een van de eerste creativiteitscentra van het land. De afbeelding op de gevelsteen verwijst op z’n beurt naar een gebruik uit de late Middeleeuwen. Bij optochten en andere festiviteiten reed toen vaak een blauwe schuit op wielen mee. Daarin werden notabelen en andere gezagsdragers door narren uitgebeeld, waarbij de nadruk lag op hun menselijke fouten, zwakke punten en andere tekortkomingen. Zo werd het publiek als het ware een spiegel voorgehouden. De Blauwe Schuit is nu gevestigd aan de Vredehofstraat Hoorn in een voormalig zwembad, dat is verbouwd door Rietvink architecten.

Doel van de stichting 

Stichting De Blauwe Schuit stelt zichzelf ten doel: het ontwikkelen, begeleiden en stimuleren van kunstzinnige en culturele vorming en educatie bij de bewoners van West-Friesland. De stichting tracht te bereiken door: 

  • het geven van lessen of cursussen
  • het leiden en begeleiden van projecten en project- & werkgroepen
  • het organiseren van uitvoeringen, tentoonstellingen en voorstellingen
  • het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar helpen haar doel te bereiken 

Missie  

De Blauwe Schuit vindt het belangrijk dat de inwoners van West-Friesland de mogelijkheid hebben om zich creatief te uiten om zo een ruimere blik op zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen.  We  brengen iedereen van  jong tot oud in aanraking met kunst en cultuur om zo creatieve vermogens leren ontdekken, ontwikkelen en uitdrukken.  

Visie  

Professionaliteit en passie voor kunst en cultuur zijn ons uitgangspunt. De Blauwe Schuit biedt cursussen,  lesprogramma’s en workshops op het gebied van Kunsteducatie. Wij zijn een organisatie van waaruit de cursisten zich levenslang cultureel kunnen blijven ontwikkelen. We adviseren en organiseren en bieden maatwerk op het gebied van Cultuureducatie in het primair- en voortgezet onderwijs.  Wij regisseren zinvolle en innovatieve samenwerkingsprojecten die de culturele betrokkenheid van de inwoners van West-Friesland bevorderen. 

ANBI

Stichting De Blauwe Schuit beschikt over de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Draagt u De Blauwe Schuit een warm hart toe en wilt u schenken? Ga naar Geef.nl en schenk direct. Stichting De Blauwe Schuit is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor uw schenking dus geheel ten goede komt aan Stichting De Blauwe Schuit. 

Stichting De Blauwe Schuit kent een bestuursmodel met directie en onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

In de jaarrekening staat vermeld welke vrijwilliger vergoeding voor de leden van het bestuur, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden door het bestuur is vastgesteld. Klik hier voor de bestuurssamenstelling. 

De medewerkers van Stichting De Blauwe Schuit volgen de CAO Kunsteducatie.

Fiscaal nummer 30.09.713

KvK nummer 41234230

U vindt hier het Beleidsplan Kunst in zicht 2017-2020 het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022.