De Blauwe Schuit is sinds 1971 hét centrum voor kunst- en cultuureducatie in Hoorn. Onze missie is om zoveel mogelijk inwoners van West-Friesland van jong tot oud in aanraking te brengen met kunst en cultuur om creatieve vermogens te leren ontdekken, te ontwikkelen en uit te drukken.

De Blauwe Schuit is sinds 1971 hét centrum voor kunst- en cultuureducatie in West-Friesland en is gevestigd in Hoorn. De Blauwe Schuit voorziet in een creatief educatief aanbod voor jong tot oud.

Het bestuur van Stichting De Blauwe Schuit is per heden op zoek naar een enthousiast

Bestuurslid 

Hij/zij

  • Heeft professionele kennis van financiën of een gedegen financiële achtergrond
  • Heeft inzicht in het omgaan en verantwoorden van gemeentelijke subsidies
  • Heeft kennis van en/of affiniteit met de kunst- en cultuursector
  • Heeft affiniteit met de regio West-Friesland
  • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheid en heeft een onafhankelijke opstelling
  • Is een enthousiaste netwerker en vindt het leuk om nieuwe samenwerkingsverbanden te initiëren en onderhouden
  • Is een teamplayer

Taak van het bestuur

Het bestuur schept de voorwaarden en de faciliteiten zodat de organisatie haar werk kan verrichten en de continuïteit van De Blauwe Schuit is gewaarborgd. Ze speelt een rol in het creëren van politiek draagvlak en financiële mogelijkheden. Ze houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door de directeur en staat deze met raad ter zijde. Daarnaast levert het bestuur mede een bijdrage aan het imago van De Blauwe Schuit (ambassadeursfunctie). Het bestuur vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Vanaf 2015 werkt zij volgens de Governance Code Cultuur. Het betreft een onbezoldigde, vrijwillige functie.

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van De Blauwe Schuit? Stuur jouw CV en motivatie per mail, naar de heer G. Dekkers, voorzitter bestuur, g.dekkers@d-oc.nl