Bestuursleden (m/v)

Bestuursleden (m/v)
Het bestuur van Stichting De Blauwe Schuit is op zoek naar enthousiaste bestuursleden (m/v). De voorkeur gaat uit naar kandidaten met kennis op het gebied van kunst & cultuur, onderwijs, financiën en/of personeel & organisatie. De taken binnen het bestuur worden in portefeuilles verdeeld. Het betreft een onbezoldigde, vrijwillige functie.

Voor alle bestuursleden geldt het volgende algemene profiel:

Hij/zij

  • Heeft kennis van en/of affiniteit met de kunst- en cultuursector
  • Heeft affiniteit met de regio West-Friesland
  • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheid en heeft een onafhankelijke opstelling
  • Is een enthousiaste netwerker en vindt het leuk om nieuwe samenwerkingsverbanden te initiëren en onderhouden
  • Kan de medewerkers van De Blauwe Schuit enthousiasmeren
  • Denkt graag mee over nieuw te voeren beleid, procesverbeteringen en het inhoudelijk artistieke programma


Taak van het bestuur
Het bestuur schept de voorwaarden en de faciliteiten zodat de organisatie haar werk kan verrichten en de continuïteit van De Blauwe Schuit is gewaarborgd. Ze speelt een rol in het creëren van politiek draagvlak en financiële mogelijkheden. Ze houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door de coördinatoren vrije tijd en onderwijs en staat hen met raad ter zijde. Daarnaast levert het bestuur mede een bijdrage aan het imago van De Blauwe Schuit (ambassadeursfunctie). Het bestuur vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Vanaf 2015 werkt zij volgens de Governance Code Cultuur.

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van De Blauwe Schuit? Stuur jouw CV en motivatie per e-mail naar bestuur@blauweschuit.nl.